Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Suceava  (ITCSMS Suceava), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Politici Agricole. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Suceava  este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Suceava  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:  primire, eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil;

 

Organigrama ITCSMS Suceava

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS SUCEAVA